И словом, и делом! Главная Написать письмо Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины Добавить в избранное
patent.kiev.ua
Общественная
организация
Патентных
поверенных
Украины
интернет-форум Патентных поверенных  Украины
->
Программа Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Материалы членов Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Мероприятия Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Телефонно-адресный справочникпатентных поверенных
История института  патентных поверенных Украины
Статьи по различным объектам интеллектуальной собственности
Законы по различным объектам интеллектуальной собственности
О Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Контактная информация Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины

кодекс этики патентного поверенного Кодекс професійної етики Патентного повіреного

Цей Кодекс встановлює норми професійної поведінки членів громадської організації Київська міська асоціація представників Патентних повірених (надалі - Асоціація), яких вони повинні дотримуватись, в доповнення до Статуту Асоціації і незалежно від їх особистих інтересів. Кодекс може уточнюватись з відповідним твердженням Загальними зборами Асоціації в міру необхідності.

1. Публічні взаємовідношення.

Кожен член Асоціації Патентних повірених повинен:
1.1. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть завдати шкоди репутації професії Патентного повіреного чи репутації органів виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.
1.2. Утримуватися від неповажних висловлень на адресу фахівців галузі інтелектуальної власності як міжнародних, державних установ, так і комерційних установ.
1.3. Вести справи з міжнародними та національними органами з питань правової охорони інтелектуальної власності інших держав, органами виконавчої влади України з питань правової охорони інтелектуальної власності, державними та комерційними установами (особами) з розумінням того, що його дії можуть оцінюватись, як взагалі представника української спільноти представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

2. Відношення до професійних обов'язків

Член Асоціації член Асоціації Патентних повірених повинен:
2.1. Зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, довірену йому клієнтом, і не розголошувати її без письмового дозволу клієнта.
2.2. Не братися за ведення чи справ виступати представником різних клієнтів, інтереси яких заходять у суперечність один одному.
2.3. Утримуватися від виконання послуг, спрямованих на підтримку певних дій клієнта, якщо йому відомо, чи повинно бути відомо, що такі дії клієнта є порушенням законодавства про недобросовісну конкуренцію.
2.4. Не вводити клієнта в оману, у тому числі шляхом надання йому повних гарантій щодо термінів і результатів проведення експертизи заявлених об'єктів промислової власності та інших дій, покладених на Патентне відомство України чи інших держав.
2.5. Не заявляти і/чи одержувати на своє ім'я в Україні чи в інших державах виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, у відношенні яких йому відомо, чи повинно бути відомо, що права на них належать іншим особам.
2.5. Утримуватися від виконання послуг, які виходять за межи його кваліфікації.
2.6. Сприймати зміну кліентом його як представника з повагою до бажання клієнта та до наступної роботи нового представника.
2.7. Визначати свій гонорар згідно з рекомендованими мінімальними розцінками на послуги патентних повірених України, які будуть передбачені Загальними зборами Асоціації.

3. Відношення до колег

3.1 Член Асоціації зобов'язаний співробітничати з іншими членами Асоціації в дотриманні норм і правил цього Кодексу.
3.2 Кожен член Асоціації повинний утримуватися від:
- усних чи письмових заяв, що вводять клієнтів в оману щодо характеру, кваліфікації, якості і термінів виконання послуг, що робляться іншими членами Асоціації чи підприємствами, у яких вони працюють;
- ствердження в рекламі, що його послуги чи дешевше, чи вище якістю, чим в інших колег;
- інших видів навмисного нанесення збитку професійної репутації своїм колегам і дій, що є формами недобросовісної конкуренції відповідно до Паризької конвенції і чинного законодавства України.
3.3 У випадку, якщо патентний повірений діяв з порушенням норм професійної етики, член Асоціації , якому це стало відомо, виходячи з поваги до репутації своєї професії, повинний звернути увагу колеги на ці факти і попередити його про неприпустимість подібних дій.
При негативній реакції члена Асоціації на подібне зауваження і/чи продовженні з його боку дій, що суперечать нормам професійної етики, особа, що має докази таких дій члена Асоціації , може звернутися по цьому питанню в Президію з наданням відповідних доказів та вимогою про вжиття відповідних заходів.

4. Врегулювання розбіжностей з питань професійної етики

4.1 Для врегулювання розбіжностей з питань дотримання патентними повіреними норм професійної етики будь-яка особа може звернутися письмово в Президію Асоціації, яка у 2-х тижневий термін повинна призначити комісію для вивчення такого звернення та пропонування відповідних дій з боку Президії Асоціації.
4.2 Комісія розглядає питання, зв'язаний із професійною етикою патентних повірених по конкретному звертанню в можливо короткий термін, який не повинен перевищувати 7 робочих днів.
4.3 Результати розгляду конкретного питання розбіжностей з питань професійної етики може бути винесене на Загальні збори Асоціації.

Прийнято Загальними Зборами
Київської міської асоціації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
23.02.2006 року.
Протокол № ХХ
Адрес ассоциации:
04116, Украина, г.Киев,
ул. Митрофана Довнар-Запольского, дом 4,
подъезд 1, кв. 2
073 159 98 99
Фейсбук
Skype
Viber
WhatsApp
Главная    патентные повереннные киев Новостиновости торговые марки, патенты и авторское право Мероприятиямероприятия патентные поверенные Типовые Документыдокументы Статьистатьи интеллектуальная собственность Законызаконы торговые марки, патенты и авторское право Ассоциацияассоциация патентных поверенных Sitemap
Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины © 2006-2020 Патентный поверенный Кондратюк И. В.
Спонсорская регистрация торговой марки PATENT
Агентство УКРАИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ - http://tm.ua