И словом, и делом! Главная Написать письмо Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины Добавить в избранное
patent.kiev.ua
Общественная
организация
Патентных
поверенных
Украины
интернет-форум Патентных поверенных  Украины
->
Программа Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Материалы членов Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Мероприятия Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Телефонно-адресный справочникпатентных поверенных
История института  патентных поверенных Украины
Статьи по различным объектам интеллектуальной собственности
Законы по различным объектам интеллектуальной собственности
О Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Контактная информация Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

В Україні є особливий статус спеціалістів - Патентний повірений.

Патентний повірений - це особа, яка атестована державою та

представляє інтереси власників винаходів, торговельних марок та

промислових зразків. Патентні повірені - спеціалізовані фахівці у

галузі патентів. Тому з питань захисту прав - звертайтесь до повіреного!


 МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 )


 { Із змінами, внесеними згідно із Законами

   N  291-IV  ( 291-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.32

   - набирає чинності з 01.01.2003 року

   N  348-IV (  348-15 ) від 24.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст.51

   N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

   N 1495-IV ( 1495-15 ) від 17.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.276

   N 1766-IV ( 1766-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2005, N  3, ст.77

   N 1970-IV ( 1970-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N  1, ст.9

   N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

   N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

                                                           ст.267

   N 2596-IV ( 2596-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.348

   N 3151-IV ( 3151-15 ) від 30.11.2005, ВВР, 2006, N  8, ст.93

   N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

                                  ст.96 - зміни діють у 2006 році

   N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.130

   N 3397-IV ( 3397-15 ) від 07.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.195

   N  489-V  (  489-16 ) від 19.12.2006 - зміни діють у 2007 році }


Розділ X


       КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

                ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ ПРАВА

                    ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Глава 45


           ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН

            УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ ПРАВА

                    ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


     Стаття 255. Порядок митного контролю та митного оформлення

                 товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної

                 власності


     Митний контроль  та  митне  оформлення  товарів,  що  містять

об'єкти права інтелектуальної власності,  здійснюються у  порядку,

встановленому цим Кодексом та іншими законами України.


     Стаття 256. Заходи митних органів щодо контролю за

                 переміщенням через митний кордон України

                 товарів, що містять об'єкти права

                 інтелектуальної власності


     Власник прав на об'єкт права інтелектуальної власності,  який

має  підстави  вважати,  що  при  переміщенні товарів через митний

кордон України порушуються чи можуть бути порушені його  права  на

об'єкт права інтелектуальної власності,  має право подати заяву до

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої  влади  в

галузі  митної  справи  про  реєстрацію товару,  що містить об'єкт

права інтелектуальної власності.


     Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі  митної  справи  веде реєстр товарів,  зазначених у частині

першій цієї статті.


     Порядок реєстрації  товарів,   що   містять   об'єкти   права

інтелектуальної власності,  включаючи форму заяви власника прав на

об'єкт права  інтелектуальної  власності,  перелік  інформації  та

документів,  які  додаються  до заяви,  порядок подачі та розгляду

заяви,  порядок ведення реєстру визначаються  Кабінетом  Міністрів

України.


     Після реєстрації  відповідного  товару  у  реєстрі спеціально

уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі

митної   справи   митні   органи  України  вживають  заходів  щодо

попередження переміщення через митний кордон України контрафактних

товарів.


     Для забезпечення   митного  контролю  при  переміщенні  через

митний  кордон  України  товарів,   що   містять   об'єкти   права

інтелектуальної  власності,  інформація  про  зареєстровані товари

надсилається всім митним органам України.


     Стаття 257. Призупинення митного оформлення товарів, що

                 містять об'єкти права інтелектуальної власності


     Якщо митний орган на основі даних реєстру товарів, що містять

об'єкти права інтелектуальної власності,  який ведеться спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи,  виявляє ознаки того,  що товари,  пред'явлені для митного

контролю   та  митного  оформлення,  є  контрафактними,  їх  митне

оформлення призупиняється.  Такі товари підлягають  розміщенню  на

складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.


     Рішення  про   призупинення   митного  оформлення  строком на

15 календарних днів із можливістю наступного продовження не більше

ніж  на  15 календарних днів,  приймає керівник митного органу або

особа, що його заміщує.


     Не пізніше  наступного  робочого  дня  після  дати  прийняття

рішення про призупинення митного оформлення товарів,  зазначених у

частині першій цієї статті,  митний орган повідомляє  відповідного

власника  прав  на об'єкт права інтелектуальної власності про факт

переміщення   через    митний    кордон  України  цих  товарів,  а

декларанта -  про  причини  призупинення їх митного оформлення,  а

також повідомляє декларантові найменування та адресу власника прав

на   об'єкт   права   інтелектуальної  власності.  У  повідомленні

власникові  прав  на  об'єкт   права   інтелектуальної   власності

зазначається:  митне  оформлення  яких  саме  товарів призупинено,

заявлена декларантом митна вартість цих товарів,  найменування  та

адреса   власника  зазначених  товарів,  а  також  інша  необхідна

інформація.


     Власник прав  на  об'єкт  права  інтелектуальної власності та

декларант з дозволу митного органу можуть  брати  проби  і  зразки

товарів,  щодо  яких  прийнято  рішення  про  призупинення митного

оформлення,  і направляти  їх  на  експертизу.  Копії  відповідних

експертних висновків подаються митному органові.


     Якщо протягом  строків,  зазначених  у  частині  другій  цієї

статті,  контрафактність товарів,  щодо яких прийнято рішення  про

призупинення митного оформлення, буде підтверджена, митний орган в

установленому цим Кодексом порядку порушує  справу  про  порушення

митних  правил,  а товари - безпосередні предмети правопорушення -

вилучаються в порядку, встановленому цим Кодексом.


     Якщо протягом  строків,  зазначених  у  частині  другій  цієї

статті,  контрафактність товарів, щодо яких приймалося рішення про

призупинення митного оформлення,  не буде підтверджена,  ці товари

підлягають митному оформленню в установленому порядку.


     Стаття 258. Взаємодія митних органів з іншими органами

                 державної влади у сфері захисту права

                 інтелектуальної власності


     При здійсненні  контролю  за переміщенням через митний кордон

України  товарів,  що  містять   об'єкти   права   інтелектуальної

власності,  митні  органи  взаємодіють з іншими органами державної

влади,  уповноваженими  у  сфері  захисту  права   інтелектуальної

власності, в порядку, що визначається законодавством України


 

Адрес ассоциации:
04116, Украина, г.Киев,
ул. Митрофана Довнар-Запольского, дом 4,
подъезд 1, кв. 2
073 159 98 99
Фейсбук
Skype
Viber
WhatsApp
Главная    патентные повереннные киев Новостиновости торговые марки, патенты и авторское право Мероприятиямероприятия патентные поверенные Типовые Документыдокументы Статьистатьи интеллектуальная собственность Законызаконы торговые марки, патенты и авторское право Ассоциацияассоциация патентных поверенных Sitemap
Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины © 2006-2020 Патентный поверенный Кондратюк И. В.
Спонсорская регистрация торговой марки PATENT
Агентство УКРАИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ - http://tm.ua