И словом, и делом! Главная Написать письмо Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины Добавить в избранное
patent.kiev.ua
Общественная
организация
Патентных
поверенных
Украины
интернет-форум Патентных поверенных  Украины
->
Программа Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Материалы членов Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Мероприятия Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Телефонно-адресный справочникпатентных поверенных
История института  патентных поверенных Украины
Статьи по различным объектам интеллектуальной собственности
Законы по различным объектам интеллектуальной собственности
О Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Контактная информация Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины

Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

04.04.2005 N 200

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 395/10675


Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок продовження строку дії
патенту на винахід, об'єктом якого
є засіб, використання якого потребує
дозволу компетентного органу


Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ) "Про
затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною
прав на об'єкти інтелектуальної власності" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок продовження
строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб,
використання якого потребує дозволу компетентного органу,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 13
травня 2002 року N 298 ( z0453-02 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 27 травня 2002 року за N 453/6741, що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності:
подати в установленому порядку цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр С.М.Ніколаєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
04.04.2005 N 200

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 395/10675


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок продовження
строку дії патенту на винахід, об'єктом
якого є засіб, використання якого
потребує дозволу компетентного органу
( z0453-02 )


1. Пункт 1.3 розділу 1 доповнити новим реченням такого
змісту:
"За подання клопотання сплачується збір відповідно до Порядку
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п )".

2. У пункті 1.5 розділу 1 слово "Клопотання" замінити словами
"Збір за подання клопотання має бути сплачено та клопотання".

Начальник управління
правового забезпечення Л.А.Цибенко

Адрес ассоциации:
04116, Украина, г.Киев,
ул. Митрофана Довнар-Запольского, дом 4,
подъезд 1, кв. 2
073 159 98 99
Фейсбук
Skype
Viber
WhatsApp
Главная    патентные повереннные киев Новостиновости торговые марки, патенты и авторское право Мероприятиямероприятия патентные поверенные Типовые Документыдокументы Статьистатьи интеллектуальная собственность Законызаконы торговые марки, патенты и авторское право Ассоциацияассоциация патентных поверенных Sitemap
Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины © 2006-2020 Патентный поверенный Кондратюк И. В.
Спонсорская регистрация торговой марки PATENT
Агентство УКРАИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ - http://tm.ua